Piana PUR jest to materiał polimerowy. Powstaje w wyniku połączenia składników: polioli z izocyjanami. Uzyskany materiał posiada silnie usieciowana strukturę o oczekiwanych parametrach izolacyjności. Spienianie piany powoduje kilkukrotny jej wzrost, dlatego też może wypełnić wiele przestrzeni o różnych kształtach tworząc doskonałą izolację.

Dobra dyfuzja powietrzna

Umożliwia przepływ pary wodnej z budynków

Brak mostków termicznych

Tworzy trwałą warstwę izolacyjną

Izolacja akustyczna

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające

Odporność na wpływ środwiska

Szeroki wachlarz zastosowań: izolacje ścian, fundamentów, podłóg,poddaszy

Długa żywtoność

Piana PUR nie zmienia swoich parametrów w czasie.

Odporność na działanie gryzoni

Brak przestrzeni, w której mogą się zalęgnąć lub przedostawać szkodniki

Bardzo dobre parametry izolacyjne

izolacja termiczna pianą PUR jest lżejsza oraz posiada lepsze parametry izolacyjne w porównaniu do wełny mineralnej i styropianu